Wie ben ik

WIE BEN IK?      

Geachte bezoeker / lezer

Mijn naam is Lupko Meijer, 83 jaar oud, geboren te Winschoten en wonende te Appingedam. Mijn werkzame leven heb ik, gedeeltelijk, doorgebracht als scheepswerktuigkundige op de grote handelsvaart en daarna in de chemische industrie.

Toen ik 48 jaar was ben ik tot geloof gekomen (Uit genade en door het geloof). De aanleiding hiertoe was het lezen van het bekende boek van Hall Lindsey: “De planeet die aarde heette”, het boek werd mij aanbevolen door een niet gelovige collega. Alhoewel dat boek, Bijbels gezien, en achteraf bezien, geen juiste uitleg gaf heeft het er toch voor gezorgd dat ik de Bijbel ging lezen en ik leerde en geloofde dat de Heere Jezus Christus ook voor mijn zonden is gestorven, begraven en ten derde dage weer is opgestaan voor mijn rechtvaardigmaking. 

Met het lezen en bestuderen van de Bijbel, en het bezoeken van lezingen, kwamen er ook steeds meer vragen waarop ik geen bevredigende antwoorden kon vinden of krijgen.

Daardoor nam op den duur mijn “geestelijke” interesse geleidelijk aan af. Ik was zelf niet in staat om de juiste antwoorden op mijn vragen te vinden, ik las tegenstellingen in de Bijbel die ik niet kon verklaren. Dat lag niet aan de Bijbel maar aan mij!

Op een gegeven moment, ergens in 2004, heb ik op Google het woord “GENADE” getypt. Ik kwam toen in contact met een tweetal Nederlandse sites waar ik, na bestudering,  antwoorden vond op veel van mijn vragen. Het was een verademing en ik leefde, geestelijk gezien, helemaal op en dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag.

Natuurlijk blijven er altijd vragen over waardoor we, van harte, bezig blijven met het lezen en bestuderen van de Bijbel, het Woord van God.

Deze Nederlandse sites zijn ontstaan dóór en hebben contact mét een aantal sites in de Verenigde Staten en sindsdien bezoek ik ook die sites en vertaal ik daar artikelen van.  Deze vertaalde artikelen wil ik u graag ter lezing en bestudering  aanbieden. 

U moet altijd het principe van Handelingen 17 vers 11 aanhouden! …….onderzoekende dagelijks de Schriften of deze dingen alzo waren”.

U moet nooit iets klakkeloos aannemen, u moet de Schriften onderzoeken of het waar is wat u wordt verkondigd. Alle gelovigen moeten ter zijner tijd, voor zichzelf, openbaar worden (verantwoording afleggen) voor de Rechterstoel van Christus. (2 Kor.5:10 en Rom. 14:10).

 

Ik hoop dat u geestelijk gezegend wordt door het lezen en bestuderen van de Bijbel en de bijgevoegde artikelen en boeken.

E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl