Homepage

 

Welkom bezoeker,

Deze website heeft geen Kerkelijke binding

    Deze website is onderverdeeld in o.a. Artikelen en Boeken

                                   

E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl

 

De basis van het behoudend geloof:

   Want ik heb  ulieden ten eerste overgegeven,…..

 dat Christus   gestorven  is voor onze (die van u en die van mij)  zonden,….

(lees 1Korinthiërs 15:1-4)

Als U van mening bent dat u nog nimmer heeft gezondigd dan is de bovenstaande tekst van geen nut voor u. Dan is het voor u onmogelijk om behouden, cq gered, te worden omdat Christus dan volgens u tevergeefs is gestorven!

               Maar bedenk wel dat u dan, hoe u daar ook over denkt, nog steeds in uw zonden bent! En aldus voor eeuwig verloren gaat. Dat betekent dat u uiteindelijk moet verschijnen voor de Grote Witte troon en, voor eeuwig, geworpen wordt in de poel des vuurs.