Bedeling der genade

- Homepage - - Wie ben ik - - Wat geloof ik - - Waarom deze site - - Welke Bijbel - - Artikelen - - Boeken - - Links -

 

 

Welkom bezoeker,

 

Deze website heeft geen Kerkelijke binding

 

    Deze website is onderverdeeld in o.a. Artikelen en Boeken

                                   

                                                       E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl

                                                                                      

 

                                                  De basis van het behoudend geloof:

 

   Want ik heb  ulieden ten eerste overgegeven,..... dat Christus   gestorven  is voor onze (die van u en die van mij)  zonden,....

                                                                                     (1Korinthiërs 15:1-4)

                

                 Als U van mening bent dat u nog nimmer heeft gezondigd dan is de bovenstaande tekst van geen nut voor u. Dan is

               het voor u onmogelijk om behouden, cq gered, te worden omdat Christus dan volgens u tevergeefs is gestorven!

               Maar bedenk wel dat u dan, hoe u  daar ook over denkt, nog  steeds in uw zonden bent! En aldus voor eeuwig

               verloren gaat. Dat betekent dat u uiteindelijk moet verschijnen voor de Grote Witte troon en, voor eeuwig, geworpen

               wordt in de poel des vuurs.