Bedeling der genade

- Homepage - - Wie ben ik - - Wat geloof ik - - Waarom deze site - - Welke Bijbel - - Artikelen - - Boeken - - Links -

Welkom bezoeker,

Op deze website kunt u informatie vinden betreffende de bijbel.

De site is onderverdeeld in Artikelen en Boeken.

 

Het evangelie uwer behoudenis

 1Kor.15:1-4: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt,in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb  ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus   gestorven  is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften.”